Tagget med ‘UX’

Hender eller hjerne?

Jared Spool skrev en artikkel om ‘The hands vs. the brains’

Her beskriver han forskjellen mellom en UX person som er ‘hjerne’ og en som er ‘hender’. Han påstår at svært få kan være begge deler samtidig, siden egenskapene som kreves er to ulike personlighetstyper. Kort oppsummert, på norsk:

Hender

 • Utføre.
 • Tar lang tid.
 • Designe skjermbilder.
 • Produsere wireframes.
 • Teamet vet allerede hva de skal lage, Hendene bare utfører.
 • Produksjon.
 • Utføre tester.
 • Strategi er lagt på forhånd.
 • Sliter med å jobbe med strategi. Føler de ikke er den riktige personen å spørre. Synes noen andre skulle ha svart på de spørsmålene allerede.
 • Liker å ha et sett med begrensninger, en ferdiglagt plan. Liker å begynne på et prosjekt som er godt definert på forhånd.
 • Hurtighet og nøyaktighet er viktige egenskaper.

Hjerne 

 • Legge en strategi.
 • Tar kortere tid.
 • Erfaring.
 • Teamet vet ikke hva de skal lage, dette hjelper hjernen til med å finne ut av.
 • Gir råd om hva som vil lede til suksess.
 • Teamet står fast og trenger hjelp til å ta designet videre til neste steg.
 • Går til neste prosjekt så snart prosjektgruppen vet hva de skal gjøre.
 • Analysere.
 • Klar for å hoppe til neste prosjekt så snart strategien er lagt.
 • Liker ikke å jobbe med tidkrevende produksjon og detaljer.
 • Liker kaos, Liker å dykke ned i analytisk arbeid, prioritere og pønske ut en strategi.
 • Helhetsforståelse, å forstå prosjektets visjon, mål, muligheter og begrensninger er viktige egenskaper.

Jeg selv kan trives i begge rollene, men hører nok mest hjemme i ‘Hjerne’ kategorien. Jeg liker kaos! Jeg liker å grave meg ned i en problemstilling, analysere, systematisere, generere idéer, prioritere og komme ut i andre enden med en elegant løsning. Men jeg kan nok fort begynne å kjede meg hvis jeg må produsere 30 nesten like skjermbilder med svært små forskjeller.

Hvem er du?