Tagget med ‘tips’

Innovasjon – død eller levende?

Er norske medier egentlig innovative? Jeg kom over en artikkel som hevder at de slett ikke er det, at de er noen treige og heller motvillige etterfølgere. Vel, sånt kan sies om mange. Få er virkelig innovative selv om de kanskje tror at de er det. Hvorfor er det så vanskelig å være innovativ?

Being precise is not the same as being accurate. You can have great precision on a completely wrong answer. -J Spool 2010

Faktorer som kan drepe innovasjon:

 • Brief som fokuserer på begrensningene istedenfor å si noe om konsept, brukeroppgaver og forretningsmål. Eksempelvis: «vi skal ha det så fort som mulig» «det skal lages i en standard artikkelmal med standard annonseplasseringer».
 • Utviklingstid får lov til å bestemme konseptet: «Det er raskere å gjøre det på denne måten».
 • For korte deadlines eller for optimistisk tidsestimat som gjør at prosjektet blir strippet for mye for å rekke deadline.
 • «Alle skal få» politikk: For mange ideer gjennomføres slik at mange ideer blir presset inn i en tvangstrøye av en tidslinje istedenfor at noen få prioriterte prosjekter får 110 prosent fokus.
 • For lite tid til å gjøre målinger og justere kurs underveis.
 • Rigide CMS systemer.
 • Stadig utbytte av prosjekteiere.
 • ikke-designere gjør designoppgaver (Hvis du skulle reparere en lekkasje på badet ditt, ville du hyret en kokk…?)
 • Utviklere tar forretnings-avgjørelser som bør tas av ledelsen. Hver gang en utvikler sier «det er ikke teknisk mulig» har han tatt en forretnings-avgjørelse som de fleste ikke legger merke til fordi det han egentlig mener er at det ikke er mulig innenfor det tidsrommet han tror han kommer til å få til å løse oppgaven. Her er det ledelsens oppgave å spørre hva som skal til for å gjøre det teknisk mulig.

Tips til hvordan oppnå en mer innovativ prosess:

 • Lær å jobbe i en iterativ prosess: Lanser stykkvis, utvikle en funksjonalitet om gangen. Start med en enkel og essensiell funksjonalitet
 • Test og redesign. Juster retning ved behov. Det er OK å snu!
 • Prioriter knallhardt. Ha massevis av idéer men la bare et fåtall slippe igjennom nåløyet.
 • Introduser en idé-prosess. Vær fri og gal når du skal finne opp nye idéer og utforske utfordringer, men etterpå bør Idéene samles opp og settes i system slik at de kan bearbeides og utvelgelsen kan begynne.
 • Samle alle ideer i et idé-styringsverktøy.
 • Play and Connect. Lek med ideene, koble sammen ulike ideer og formuler en helt ny idé.
 • Spør deg selv: Ville jeg likt å bruke denne iphone-appen/denne funksjonaliteten/dette nettstedet/dette ipad-magasinet?
 • Slutt å spør deg selv (og andre): «hvordan skal jeg tjene mer penger?» og begynn heller å spørre deg selv (og andre): «hva er det brukerne har behov for som de ikke engang vet at de trenger før vi har funnet det opp?», «hva er de viktigste brukeroppgavene våre nettsider dekker, og hvordan kan vi løse de bedre?» «hvordan kan vårt innhold bli mer tilgjengelig?» «hvordan kan vi gjøre livet enklere for våre brukere?»…osv…)
 • Finn noen som kan ta styring over innovasjonen i organisasjonen.
 • Vær endringsfokusert. Dette er kanskje nesten en klisjé, men det er altså viktig å være istand til å snu raskt når utviklingen skjer så fort som i dag. Ikke vær en gammel tungrodd færing som krever en masse vedlikehold og øsing, men heller en lettstyrt speedbåt.
 • Tør å prøve noe nytt istedenfor å bare følge etter de andre. Det er lov å feile. Just do it!@

 

Jeg tror ikke på konstant søken etter inspirasjon og kreativitet. Nysgjerrighet er alt du trenger.
Aarron Walter om hvor han får inspirasjon og kreativitet fra

 

Relevante linker og kilder:

Loop management and Innovation Traps
Innovasjon i Finn
Innovasjon i etablerte mediehus
10 ways to kill good design

Idé-styringsverktøy:

inductsoftware
uservoice