Tagget med ‘merkevare’

Emosjonell design

A desire to be observed, considered, esteemed, praised, beloved, and admired by his fellows is one of the earliest as well as the keenest dispositions discovered in the heart of man.
John Adams

I 2004 var weben veldig lite sosial. Det meste på nett var innhold med lenker som brukeren kunne klikke på. Det var lite sosial interaksjon og lite dialog i språket brukt på nettsidene. I dag er situasjonen en helt annen. Sosiale medier er ikke en hype som kommer til å gå over. Sosiale medier er et resultat av hva nettmedier har manglet: Nettmedier hadde behov for å hente prinsipper fra naturlig menneskelig dialog. Alle mennesker har et grunnleggende behov for å kommunisere og bli sett. Det som skiller mennesker fra dyrene er vår evne til å kommunisere gjennom språk og visuell kommunikasjon.

Visuell kommunikasjon

Studier viser at omtrentlig 90% av det vi kommuniserer er gjennom visuell kommunikasjon som fremtreden og gestikulering, bare 7% av det som blir kommunisert består av det verbale, det du sier. Når en bruker kommer til nettstedet ditt kommuniserer du også veldig mye visuelt. Den totale brukeropplevelsen er en sum av brukervennlighet, visuell design og det tekstlige som blir kommunisert på siden.

Dialog

Skriver du i en naturlig dialog kommer du enda nærmere brukeren og interaksjonen vil føles mye mer naturlig og menneskelig. Det kan være så enkelt som å formulere kontaktskjema labels slik «Hva heter du?» istedefor slik: «Navn:». Hadde du gått i skranken til banken din, hadde ikke personen bak skranken bare sagt «Navn», det hadde jo vert utrolig frekt! Hun hadde selvfølgelig brukt litt flere ord og dere hadde hatt en mer hyggelig dialog som hadde gjort det til en mye mer trivelig brukeropplevelse.

Want vs. Need

Mye av det du kjøper i dag trenger du strengt tatt ikke, men du føler at du bare må ha det likevel. Apple og flere kjente merkevarer spiller på nettopp dette. Du trenger ikke en ipad, men hvem har ikke innmari lyst på en likevel? Apple produktene er pene og se på, og de kan gjøre masse kule ting. Når du bærer et Apple produkt fungerer det nærmest som en accessorie som er med på å si noe om hvem du er som person sammen med de andre merkevarene du bærer av klær og sko. Apple og Nike spiller på Emosjonell design. Du vil ha det, men – du trenger det strengt tatt ikke.

På twitter og facebook har vi nå akkurat den samme effekten. Det du skriver på twitter sier noe om hvem du er, og over tid bygger du deg en identitet. Bare prøv å gå og se på en persons twitter feed og kjenn hvordan du gjør deg opp en mening om hvem denne personen er og hva han står for. På facebook klikker du «liker» på grupper som du føler du kan identifisere deg med og som du ønsker å knytte til deg, slik at andre kan forstå bedre hvem du er. De sosiale mediene dekker noen av menneskenes grunnleggende behov for å bli sett, likt, elsket og beundret.

Relatert lesestoff: Designing-for-emotion