Har du disse symptomene?

Når du går til dokteren, så lister du opp dine symptomer, og hvis du er heldig, så vi dokteren gi deg et lite ark med foreskrevet medisin som skal ta knekken på problemene dine. Vi som jobber med design vil at du kommer til oss med dine symtomer heller enn hvilken medisin du tror du trenger. Men nå har vi jo denne kjekke lommelegen, hvor enkelte bruker mer tid enn på facebook (de som har barnehage-barn). Hvor er designsymptomenes versjon av lommelegen? Her er mitt bidrag til designkundenes lommelege. Har du disse symptomene?

Symptomer: mye dobbeltarbeid og inkonsekvent design

Bortgjemt CSS, duplikatkode, uklar visjon og inkonsekvent design

 • CSS kode gjemmer seg i ulike hjørner av systemene
 • Unødvendig duplikat kode gjør sidene tregere
 • Tidkrevende grafisk design prosesser for hver eneste grafiske detalj
 • Utydelige designprinsipper
 • Ingen tydelig designvisjon for den helhetlige UX på tvers av prosjekter og enheter
 • Inkonsekvent design på tvers av ulike skjermoppløsninger, enheter og papirutgaver

Medisin: en levende digital stilguide

En levende og digital stilguide kan bestå av gjenbrukbare kodebiter:

 • Side layouts
 • Box layouts
 • design stiler
 • Arkiv (logo, vektorgrafikk ol.)
 • UX prinsipper
 • Front-end kode standarder

Hver bit burde inneholde:

 • Tingens navn med en unik url
 • Rationale for hvorfor tingen er som den er, og hvordan den er ment å brukes
 • Et eksempel på selve tingen
 • Og kodesnutten som genererer tingen

Stilguiden er løpende arbeid, det er ikke bare å lage stilguiden, den må også implementeres og revideres løpende i takt med løpende prosjekter. En stilguide skal være et kommunikasjons-verktøy, ikke en tvangstrøye.

Designerne bruker stilguiden til å:

 • Dele designelementer
 • Referere til designbiter som allerede har rasjonale beskrevet, istedenfor å forklare hver detalj i hver eneste prototype
 • Finne filer og kodesnutter

Front-end utviklere bruker stilguiden:

 • Som et hjelpemiddel for å skrive gjenbrukbar kode og bygge gjennomgående grensesnitt
 • Hjelper med å forstå designvisjonen
 • Live eksempler speeder opp utviklingsprosessen og testing

Ledere og nettredaktører bruker stilguiden til:

 • Hjelper nyansatte og vikarer med å forstå systemene og formidlingsmulighetene
 • Forstå hvordan de kan tilpasse sidene til sine behov
 • Et kommunikasjons-hjelpemiddel

 

Et sunt digitalt design består av gjenbrukbare deler, organiserte biter, en tydelig visjon og et fleksibelt og gjennomgående design

 • Gjenbrukbare deler som er lett å finne og gjenbruke
 • Organiserte biter, arrangert så du kan scanne, velge og bruke hver del raskt
 • Mindre duplikatkode som gjør sidene raskere
 • LO-FI prototyper kan tas rett til produksjon raskt
 • Fleksibelt og gjennomgående design på tvers av ulike skjermoppløsninger, enheter og papirutgaver
 • Tydelig designvisjon på tvers av mennesker og prosjekter
 • Det kunne vert enklere å teste
 • Dere kunne hatt et felles vokabulær
 • En nyttig referansebase
 • Og ikke minst, en mer effektiv arbeidsflyt

 

Resirkulering av designbiter gjør tjenesten mer intuitiv for de som bruker tjenesten

Når de interaktive bitene har et gjennomgående designspråk og adferd på tvers av skjermer, er det lettere å bruke, fordi det er mer lærbart og forutsigbart for de som skal bruke tjenesten. Dersom en funksjon oppfører seg på en måte på mobil, er det veldig kjekt for brukeren å kjenne igjen denne triggeren på en annen skjerm, og allerede vite hva den gjør.

 

Riv ned veggen

Siden CSS og HTML er kode, blir front-end utviklere ofte puttet i den samme boksen som Java/PHP/Ruby/back-end utviklere, heller enn hos resten av designteamet. Dette er et problem. Html og CSS er design.

Ettersom vi må være tigjengelig på alle de enhetene våre kunder/lesere/seere/brukere lever livene sine på, blir det viktigere og viktigere å jobbe i dynamiske miljøer for å artikulere hvordan designet skal oppføre deg på tvers av alle de ulike enhetene våre brukere sitter med. Sist jeg sjekket statistikken var det over 700 ulike skjermoppløsninger som besøkte våre tjenester.

For å kunne jobbe effektivt med design for dagens og fremtidens nettsider, må vi erstatte utdaterte designmetoder med ekte samarbeid og kommunikasjon. Ettersom multi-device web blir normen, vil kaste-over-veggen metoden bli mer og mer utfordende. Den moderne designprosessen krever intenst samarbeid mellom designere og front-end utviklere.

 

Hvis du ignorerer symptomene…

Dersom dere ikke tar denne medisinen, risikerer dere å ikke ha en klar designvisjon, dere designer flere versjoner for hvert designelement, en økende mengde duplikat kode som gjør sidene tregere og tregere, og en inkonsekvent brukeropplevese som leder til frustrerte kunder og lesere.

 

Gjenbrukbart = konsekvent design = lett å bruke

Design stilguiden gir mulighet for å lage et mer gjennomgående, konsekvent, forutsigbart og lærbart grensesnitt og brukeropplevelse.

Standard biter og designstiler hjelper dere med å gjenbruke løste, effektive design løsninger igjen og igjen. Resultatet av dette blir at konsekvens og brukervennlighet øker.

Til slutt, er det de aller viktigste menneskene  – de som bruker tjenestene – som drar mest nytte av det når dere har en velfungerende stilguide.