Strategisk prototyping

Formål

Our mission…

 

En prototype kan ha mange formål utover ren brukertesting:

 • Linking mellom parallelle prosesser
 • Intern innsalg av ideer, raskere avgjørelser
 • Samarbeids- og diskusjonsmedium
 • Reduserer misforståelser (sparer tid og penger)
 • Teste gjennomførbarhet i utviklingsteamet
 • Utforske og experimentere
 • Evolusjonere og iterere
 • Teste ut konsepter
 • Generere og raffinere ideer raskere

Evolusjon og iterasjon

To explore strange new worlds…

 

 • Prototype små biter om gangen. Hyppigere prototyping = raskere idegenerering!
 • Diskutere i teamet, gjør avsjekk med interessenter og teste på brukere. Involvere teamet i evolusjonsprosessen
 • Endre raskt og generer nye ideer
 • Kontinuerlig forbedring. Fokusere prototypen mer og mer utover prosjektets livløp
 • Myte: Gode innovative ideer popper opp ferdig utformet i geniale hjerner.

  Gode ideer er et resultat av hardt arbeid med brukersentrerte utforskningsprosesser fulgt opp av sykliske gjentagelser med prototyping, testing og justering.

Samarbeids- og kommunikasjonsmedium

To seek out life and new sivilisations…

 

 • Teamet får et felles bilde av hva vi skal lage
 • Prototypen kan fungere som et medium for samarbeid
 • Få tilbakemeldinger fra sparringspartnere, vise frem prototypen i designkritikkmøter med UX teamet
 • Avsjekk med interessenter. Jo flere ledere som går god for løsningen, jo større er muligheten for suksess
 • Samarbeide med brukere, interessenter og utviklere med hyppige prototyper for å skape eierskap og få feedback

Redusere misforståelser

 • Avansert funksjonalitet blir forklart enkelt og raskt. Du trenger ikke å skrive en masse forklaringer og spesifikasjoner på hva som skal skje når en klikker, slider eller peker
 • En prototype er svært visuell og selvforklarende, det er ikke så mye som er opp til fortolkning
 • Få avdekket uklarheter før utvikleren begynner å programmere
 • Finn feil raskere

Linking mellom parallelle prosesser 

 • Bruk prototypen til å aligne designprosessen med utviklingsprosessen og forretningsprosessene
 • En prototype kan fungere som et naturlig kommunikasjonsmedium når du gjør avsjekk med interessenter og tekniske utviklere
 • Prototypen kan hjelpe teamet med å ha fokus på riktig sted i prosessen

Utforske og experimentere

To boldly go where no man has gone before…

 

 • En prototype lar deg kjenne på hvordan det føles å klikke og bevege deg rundt i grensesnittet
 • Test ut ideer i en prototype: Hva skjer hvis vi gjør slik?
 • Å prøve å løse problemet i en prototype kan i seg selv gjøre at du forstår problemet bedre
 • Det hjelper designeren med å huske alle detaljene i grensesnittet som må designes. Eksempelvis mikrotekst for errormeldinger, innlogget/utlogget modus, bruker som har data eller ikke har data..
 • Lag scenarier som viser ulike brukermodus og hvordan designet imøtekommer individuelle brukerbehov
 • Visualisere mulige løsninger raskt

Prototypingverktøy

Choose a weapon…

 

Hvilket våpen du velger går litt på personlig stil, men ikke bli altfor komfortabel med det samme våpenet som du alltid bruker. Hvilket våpen du bør bruke kommer an på hva som er målet ditt og formålet med prototypen.

Dersom du jobber som konsulent, så er det kanskje viktigere at prototypen ser fancy ut, enn om du jobber som innomhus-designer. Da vil kunden se at en får den kvaliteten en betaler for. Da velger du kanskje en ’007 pistol’. Dersom du skal generere ideer internt, så vil du heller bruke en fargesprakende vannpistol. Dersom du skal bare klubbe raskt ned en enkel liten stubb, så trenger du en øks. Dersom du skal treffe en helt presis liten detalj og vise det til noen som er langt borte, så vil du nok heller bruke en sniper. De ulike prototypingsverktøyene som finnes der ute har ulike styrker og svakheter.  

Dette må du tenke på når du skal velge et prototypingsverktøy

 • Hvor er du i prosessen
 • Hvilke problemer skal du løse
 • Hva er formålet med prototypen
 • Trenger du HI-FI eller LO-FI
 • Hvem er publikum
 • Kultur
 • Levetid

Hvor er du i prosessen

I ulike faser av prosessen kan det være relevant å bruke ulike verktøy eller metoder. Dersom du skal generere ideer så er det kanskje best med papir og blyant for å sikre en fri kreativ flyt. Skal du lage et responsivt design, så vil du kanskje heller bruke html/CSS eller et verktøy som Edge reflow eller Proty.

HI-FI eller LO-FI

En prototype skal være tidsbesparende og kostnadsbesparende, derfor vil du velge den laveste detaljeringsgraden som får jobben gjort. Hvor høy detaljeringsgrad du trenger kommer an på prosjektet, hvor du er i prosessen, og flere andre faktorer:

 • Publikum: Eksempelvis at prosjekteieren må kunne se om løsningen møter målene, eller at utviklerne må kunne se hva som er påkrevet av funksjonalitet
 • Kultur: Noen interessenter vil respondere bedre på en HI-FI prototye
 • Levetid: Skal prototypen kunne oppdateres? Da er det lurt om du har en løsning som er lett å justere på uten å gjøre alt på nytt hver gang
 • Formål: Hvor stor del av siten skal prototypes?
Høy eller lav detaljeringsgrad kan deles opp i 3 punkter, høy eller lav:
 • Visuell detaljeringsgrad: Skissert eller stylet. Er prototypen stylet for tidlig, får diskusjonen feil fokus
 • Funksjonell: Statisk eller interaktiv. Det er mer tidkrevende å lage en funksjonell prototype, men det fungerer bedre ved brukertesting
 • Innhold:  Lorem ipsum eller autentisk tekst. Dummy tekst kan være forstyrrende i brukertester, men det fungerer helt fint på ide og konseptstadiet

LO-FI

 • Fort, farlig og billig papirprototyping
 • Eks. papirprototyping eller Mockingbird
 • En LO-FI prototype virker mer open for endringer: Noen ganger er det relevant å gjøre det ekstra tydelig at prototypen er ‘work in progress’ slik at de som skal se på den skjønner at dette ikke er det endelige produktet, men en prototype som vi gjerne vil ha tilbakemeldinger på. Det kan være eksempelvis når målgruppen for prototypen er uvant med å samarbeide med designere
 • Passer bra til idemyldring og konseptualisering
 • Tvinger fokuset over til bruken istedenfor utseendet

MEDIUM-FI

 • Med en medium-FI kan du gjøre endringer uten å tegne opp alt på nytt
 • Eks. Balsamiq, html wireframes, scenarier..
 • Interaktivitet ved lenking mellom skjermbilder
 • Se om brukeropplevelsen er optimal
 • Noen ganger lager vi en MEDIUM-FI, men får den med vilje til å se ut som en LO-FI for å tvinge andre til å se på den som ‘work in progress’ heller enn et polert produkt

HI-FI

 • EN HI-FI prototype er mer presis og realistisk, den har gjerne noe visuell design og nyansert interaksjon
 • Eks. html/CSS eller Axure
 • EN HI-FI prototype tar lenger tid å lage og opprettholde
 • Den kan fungere som et referansepunkt for utviklere når de setter i gang utviklingen
 • En HI-FI prototype fungerer bra til brukertesting. Når vi tester på reelle brukere, er det en fordel om prototypen er så tett opp mot virkeligheten som mulig, at mikrotekster er autentiske, at det visuelle er geografisk riktig, og at funksjonaliteten fungerer slik som den skal. Det som er mindre viktig å ha på plass ved en brukertest er den visuelle detaljeringsgraden

Strategisk prototyping from Janne Flusund