Kunsten å gi og å ta imot designkritikk

Der er alltid to roller som spilles når det gis designkritikk. Det er en som tar imot og en som gir kritikk.

Spilleregler for den som tar imot designkritikk: 

Det er ofte en god ide å starte med å fortelle litt om hva du har tenkt. Hva som er målet med designet, hvilket brukerbehov og forretningsmessige behov du forsøker å imøtekomme og designvisjonen. Men ikke fortell for mye, slik at du styrer for mye hva designkritikerne skal mene om designet. Noen ganger kan det være greit å starte med å la de kikke først, slik at de får oppleve grensesnittet med friske øyne og oppleve selv hvor lang tid det tar å forstå grensesnittet uten forhåndskunnskap og forklaring. Men det er en god ide at deltagerne har en viss ide om hva som er målet, slik at dere ikke snakker om helt forskjellige retninger.

 • Vær ydmyk.
 • Bruk aktiv lytting. Å lytte aktivt er å stille spørsmål for å forstå bedre det designkritikeren forsøker å si. Du skal lytte, og prøve så godt du kan å forstå hva som blir sagt og la kritikeren få fulløre setningene sine. Du kan også gjengi med egne ord hva kritikeren sier, for å sjekke om du har denotert budskapet riktig.
 • Ikke gå i forsvar. Du trenger ikke å forsvare designet ditt når du får designkritikk. Dersom du går i forsvar vil du aldri få den samme kritikeren til å gi deg konstruktiv kritikk igjen. Tenk at kritikk er ikke et angrep på din person eller dine evner, det er en mulighet for forbedring. Dette må du trene på.
 • Ikke svar. Målet er å sanke inn kritikk. Du trenger ikke å svare ja eller nei på nye forslag. Du skal bare lytte. Dette er ikke et beslutningsmøte. Ingenting skal besluttes.
 • Du vil oppleve at noen tilbakemeldinger stikker litt. Ikke gå i forsvar. Noter tilbakemeldingen, og spør hvis det er noe du ikke forstår, men ikke gå i argumentasjon. Tenk før du snakker.
 • Ta notater. Slik viser du at du lytter, og du kan bearbeide, forkaste eller ta med deg videre innspillene for deg selv etterpå. Du er fortsatt den som tar designbeslutningene.
 • Si takk når noen gir deg konstruktiv kritikk slik at det frister til gjentagelse.

Spilleregler for den som gir designkritikk:

 • Unngå å bruke begreper som ‘stygt’ eller ‘pent’ eller ‘liker’ og ‘liker ikke’. Det er koselig når kollegaen sier at han bare digger alt du gjør, men det hjelper deg ikke med å ta bedre designbeslutninger.
 • Ikke anta. Bruk spørsmålsform for å få vite mer om hva som er målet, visjonen og brukerbehovene.
 • Ikke inviter deg selv, bli invitert eller spør om designeren ønsker å motta designkritikk før du fyrer løs.
 • Dersom du bare sitter og klapper kollegaen på ryggen og sier hvor bra alt er, så gir du bare en bjørnetjeneste. Selv de beste designerne trenger designkritikk. Kritikk er en mulighet for forbedring, og for å pushe designet til nye høyder. Det kan iblant være smertefullt, men det er verdt det! Vil du jobbe i et superteam der bare det beste er bra nok, så må du ikke dyrke middelmålighet ved å si at det er bra nok. Du må pushe kollegene dine til toppen ved å gi de konstruktiv kritikk som gjør de i stand til å ta bedre designbeslutninger, og forstå designproblemet bedre.
 • Kritikk handler ikke bare om å finne svakheter ved designet. Det er også viktig å peke på styrkene i designet slik at de ikke velges bort igjen i senere iterasjoner. Relater da den positive kritikken til hvordan de møter målene, brukerbehovene og visjonen.

Dette er ikke enkelt! Det krever konsentrasjon og fokus, og masse trening.

Og husk: Unngå beslutninger og problemløsning i designkritikkmøtet. Det er designerens jobb å følge opp og ta designbeslutninger etter møtet.

Tags: ,

2 Svar

 1. [...] vi vil oppnå er å ha gode og fokuserte designsamtaler med kunden, der en slutter å snakke om ‘stygt’ eller ‘pent’ og ‘liker’ eller ‘liker ikke’. Da må vi hele tiden passe på å relatere diskusjonen opp imot forretningsmålene og hvorvidt [...]

 2. [...] Hvordan gi designkritikk [...]