Tilgjengelighet for alle

3 Myter om tilgjengelighet og brukervennlighet;

 1. Tilgjengelighet = brukervennlighet eller ”det holder å følge retningslinjer”
 2. Leverandører har så mye peiling at de tar seg av det
 3. En versjon er best for alle uansett

Mild og alvorlig funksjonsudyktighet

Med mild funksjonsnedsettelse menes for eksempel muse-arm og brillebruk, alvorlig funksjonsudyktighet kan være blind eller kognitiv funksjonsudyktighet.

 • Blind
 • Døv
 • Funksjonsnedsatt
 • Senior
 • PDA og mobilbrukere
 • Gamle eller spesialtilpassede nettlesere
 • Brukere uten kompetanse
 • Google er blind

Hjelpemidler;

 • Skjermleser; Jaws
 • Skjermforstørrer
 • Brytere/scanning
 • Hodemus, øyestyring
 • +++

Hva kan vi gjøre for å oppnå brukervennlighet og tilgjengelighet?

 1. Validere
 2. Eksperthjelp – Hvem er ekspertene?
 3. Flere versjoner; Versjoner KAN være et alternativ, dette blir en vurderingssak (se for eksempel www.nav.no/www.nhf.no)
 4. Brukertesting; Opplevd tilgjengelighet, – test hos faktiske brukere. Kvantitative brukertester i leserens vante omgivelser og vante utstyr. Gi de oppgaver som de skal løse. Gjerne kjedelige oppgaver, dette er ikke for underholdningsformål. Få tilbakemelding på hvorvidt de finner frem. Brukertesting er helt klart det mest nyttige verktøyet for å oppnå brukervennlighet.

WCAG 2.0

Det holder ikke å følge retningslinjer. WCAG 2.0 er et kunnskapsbasert verktøy, ikke regelbasert. WCAG 2.0 bygger i større grad på forståelse enn på regler og bygger på 4 prinsipper for tilgjengelighet;

 1. Det skal kunne oppfattes
 2. Det skal fungere
 3. Det skal være forståelig for alle
 4. Det skal være robust (fungere på eksisterende og fremtidig teknologi)

Fokusér på tilgjengelighet og brukervennlighet fremfor slavisk bruk av retningslinjer. Et nettsted som følger samtlige retningslinjer kan fortsatt være totalt ubrukelig. WAI retningslinjer kan virke uoverkommelig, men tilgjengelighet trenger ikke være så vanskelig, -

Noen enkle praktiske tiltak;

 • Bruk H1 og ALT tags. Dette er jo ganske elementært, men jeg tar det med likevel for å understreke hvor viktig dette er for lesere med alvorlige funksjonsnedsettelser. Husk at det nytter ikke å bruke alt tags hvis ikke alt tagen er beskrivende. Det samme gjelder overskrifter. H1, alt, ahref og title tags skal beskrive hva det er som kommer. Dette vil hjelpe lesere som bruker ulike programmer for å få tilgang til å få en bedre oversikt. Her har vi en utfordring mht. brukergenerert innhold.
 • Bruk tabelloverskrifter; meny, innhold, kontaktinfo, ikke left, main, right, eller kryptiske tallkoder…
 • Bruk gjerne skjulte overskrifter (for de som bruker nettleser som jaws)
 • Ordforståelse; Gode navn på linker (/meny) og overskrifter! Disse skal være beskrivende og forståelige. Både ved bruk av td. Jaws og for samtlige lesere samt google er det uhyre viktig at menynavn gir en god beskrivelse av hva som ligger bak hyperkoblingen, dette beskrivende ordet skal være forståelig for alle. Gode linknavn vil også gi gevinst i søkemotorer
 • Temabasert venstremeny har vist seg å gi positive resultater ved brukertesting.
 • Viktigst innhold plasseres først i rekkefølgen i kildekoden
 • Bruk gode, beskrivende title tags, ikke bare bedriftsnavn. Det anbefales å benytte en tekst som beskriver hva en driver med i tillegg til navn på bedriften på startsiden. Eksempel; smp.no – Sunnmørsposten – Nettavis for Ålesund og Omegn. Dette er det første svaksynte og google ser. For undersider kan temanavn for undersiden vises før navnet.
 • Bruk gode, beskrivende/logiske url-er
 • Tekstversjoner av multimedia Td. Film
 • Konsekvent utforming

Seniorer; 55+; Tiltak for å inkludere de eldre;

 • Verdana er lettest å lese
 • Motivasjon er viktig for denne målgruppen – gulrot
 • Konsekvent plassering av knapper
 • Logisk, uniform plassering
 • Felles funksjon = Felles sted
 • Pull – teknologi: Hente ut data til egen senior – versjon
 • Kognitive programmer som finner ut av hvor de har problemer og tilbyr support

Innhold;

Utfordring; Hvordan kan vi sikre at brukergenerert innhold er brukervennlig?

 • Alt tags; Kan vi få leserne til å skrive gode beskrivelser på bilder?
 • Overskrifter; Vil leserne til å skrive gode beskrivende overskrifter?
 • Hva med teknikker for å skrive for nett? Vil de skrive lange og lite oversiktelige tekster eller dele teksten opp i logiske bolker?

Vista Aero;
Fonter som ser bra ut ved zoom; se Td. www.nytimes.com

Google [ Tilgjengelig = Søkemotorvennlig ]

Der er en klar sammenheng mellom brukervennlighet og tilgjengelighet for funksjonsnedsatte og søkemotorvennlighet.

 • Bilde søk; beskriv bilde
 • Bruk sunn fornuft, ikke prøv å lure søkemotorene
 • Få nettsteder til å linke til deg, seriøse nettsteder som er relevante og etablerte

Referanser;

http://www.norge.no/kvalitet/kvalitet2006/kriterier.asp#Tilgjengelig
http://www.medialt.no/
http://www.w3.org/WAI/
http://seniornett.no/Om-oss/Presentasjon-av-Seniornett
http://www.w3.org/WAI/GL/
http://www.bbc.co.uk/guidelines/newmedia/accessibility/
http://alistapart.com/articles/tohellwithwcag2

Tags: ,

Noe du lurer på?

Du må logge inn først for å kommentere.