Arkiv for ‘Presentasjon’ Kategori

Presentasjonstips

You are Yoda, not Luke.

 

 1. Fortell en historie.
 2. Start med status quo og hva som kunne vert. Start med en provoserende, interessant eller høy og mørk påstand.
 3. Bruk enkle slides, og ikke ha for mange ord på dem. Publikum er der for å høre på hva du sier, ikke for å lese slidene.
 4. Vis personligheten din.
 5. Få publikum til å le.
 6. Vær ærlig og fortell sannheten, det de trenger å høre, ikke det du tror de vil høre.
 7. Ikke øv for mye, det må høres naturlig ut, ikke innøvd.
 8. Beveg på deg, men ikke for mye. gå litt rundt og gestikuler.
 9. Ha brukervennlige notater i tilfelle black out, men ikke bruk de.
 10. Du markedsfører deg selv når du snakker, så sørg for å gjøre noe unikt som folk husker.
 11. Max 3 poenger. Ikke ta med for mye informasjon. Publikum klarer ikke å få med seg alt. Finn ut hva som er viktigst og la resten være.
 12. Snakk høyt og fort. Ikke si hmm ee øø…
 13. Ikke tenk og snakk samtidig. Vit hva du skal si og hvordan du skal si det.
 14. Legg mer trykk på stemmen når du sier noe viktig. Si fra når du sier noe viktig. Ta en liten kunstpause før og etter du sier noe viktig. Stå stille når du sier noe viktig. Beveg deg rett før, og stopp. Se dem i øynene når du sier noe viktig. Få dem til å le rett før du sier noe viktig. Repeter den viktige beskjeden 3 ganger.
 15. Vis entusiasme, lidenskap og energi.
 16. Stå rett i ryggen. Smil.
 17. Avslutt sterkt med dypere stemme. Ikke si ‘nå er jeg ferdig, det var alt jeg hadde…
 18. Avslutt sterkt med hovedpoenget og C2A.

 

The future is not a place that we are going to go, but a place that you are going to create.

Datavisualisering

Datavisualisering, infografikk, interaktiv grafikk, datajournalistikk…

Det finnes utallige begreper for dette med noe ulik betydning. For enkelhets skyld har jeg brukt begrepet infografikk og delt det inn i 3 typer: statisk, interaktiv og video. Her har jeg laget en sjekkliste for deg som er nybegynner som infografikkdesigner.

Ingredienser i en infografikk

Dersom det du har tenkt å lage ikke inneholder disse tre ingrediensene, så har du havnet på feil spor.

 • Visuelle elementer: Farger, grafikk, ikoner
 • Innhold: Tekst/ressurser, data/statistikk/tidslinje, tema/historie, underholdende/informativ
 • Unik essens eller kunnskap: Fakta eller konklusjoner

Start med leseren

 • Relevant for meg? Er det noe leseren identifiserer seg med? (Carewords)
 • Orker jeg? Må leseren bruke mye kognitiv energi? (Usability)
 • Bryr jeg meg? Hva motiverer leseren? (Triggerord)
 • Tar det lang tid? Lastetid + tid brukt til å fullføre brukeroppgaven

Vinklingen og måten du fremhever
essensen i dataene på er den
viktigste jobben du gjør!

 • Fokuser på et verdifullt tema. Formidle ett tema kjempebra.
 • Ikke forsøk å fortelle for mange ting samtidig.
 • Velg et tema som er relevant for leserne.
 • Fremhev det viktige
 • Ha et mål for hva infografikken skal oppnå

Ha et mål for hva infografikken skal oppnå

 • Hva er essensen i saken?
 • Skal du vise frem et mønster?
 • Lede leseren gjennom en historie? Lineær? Parallell? Non-lineær? Trestruktur? Cluster?
 • Vil du sette lys på noe innenfor et tema?
 • Er det noen av tallene som er spesielt påfallende?
 • Skal du gjøre kompliserte data lettere å forstå?

Typer infografikk

Prøv ut ulike former.

 • Statisk
 • Video: Historiefortelling/datavisualisering
 • Interaktiv: dynamisk

Skissere ulike typer og se hva som fungerer best.

 • Hvordan kan du tydeliggjøre essensen?
 • Hvordan kan du visualisere hva som er mest spennende eller relevant?

Unngå

Infopynt: Infografikk handler ikke om å illustrere data med søte figurer, fine logoer eller tilfeldig fargelagde tall.

Chart junk: Hvis du fjerner noe i en datatabell og den likevel ikke forandrer mening, så er det chart junk. Chart junk tar opp verdifull plass og stjeler oppmerksomheten fra det sentrale budskapet. Det kan være bruk av bilder, bakgrunnsbilde, unødvendige tall eller linjegrafikk eller annet visuelt støy. Chart junk hindrer rask denotering av budskapet.

Har du brukt et tydelig visuelt språk?

 • Gestalter: Posisjoner elementer som hører sammen i grupper med luft mellom.
 • Enkelhet: Forenkle ved å redusere inntil du bare sitter igjen med de elementene som fasiliterer innholdet og brukeroppgavenene.
 • Konsekvent formspråk: Samme utseende = samme funksjon.
 • Ikke lag for små klikkflater. (Fitt´s lov)
 • Ikke bruk for mange ulike fonter.
 • Forsiktig med animasjon og 3d-effekter. (Lastetid, hastighet, infopynt, chart-junk…)
 • Har du visuelt fokus der du vil at leseren skal se først?
 • Har du visuelt fokus på den viktigste C2A?

Er infografikken brukbar og tilgjengelig?

 • Call to action: En tydelig vei videre per skjermbilde.
 • Lenkekonstruksjon: Skap en klar forventning av hva som ligger bak trykk.
 • Husk å bruke gode triggerord/Carewords.
 • Tekst som bilder er fy!
 • Hold filstørrelsen nede på bilder!
 • Grafer skal ha forklaringstekst.
 • Ikke bruk for svake kontraster. Utstyr og fysikk hos leserne varierer voldsomt.
 • Er det tydelig og raskt å oppfatte hva infografikken handler om?
 • Er det lett å se hvor en kan gå/hva en kan gjøre?
 • Er det lett å se hva som er klikkbart?
 • Minimum 14 px fontstørrelse.
 • Har du en fengende tittel?
 • Har du testet infografikken på en prøvekanin?
 • Har du sørget for gode veier inn til infografikken og veier videre?

 

Linker

Cool infographics