Arkiv for ‘Ingen spesiell kategori’ Kategori

Blogging om designledelse og designsystemer

Jeg har blogget en del andre steder den siste tiden både på Sterk blanding og på medium.com.

Mine blogginnlegg på medium.com

Mineblogginnlegg på Sterk blanding

 

 

Slik kan du presentere designresultater

Hvordan viser du frem design til kunden i dag? Viser du bare frem det du har laget og lar det tale for seg selv?

Eller beskriver du i detalj hvordan de ulike funksjonene oppfører seg? Dette fungerer kanskje helt greit, ingen store protester, kunden liker eller liker ikke det du har laget, og har kanskje noen innspill til endringer. Men blir det spesielt gode og fokuserte designdiskusjoner av denne metoden?

Jeg tror ikke det, derfor beskriver jeg en metode som jeg tror fungerer bedre, dersom målet ditt er å lage bra design som fungerer for brukerne og som gjør at kunden når sine mål.

Det vi vil oppnå er å ha gode og fokuserte designsamtaler med kunden, der en slutter å snakke om ‘stygt’ eller ‘pent’ og ‘liker’ eller ‘liker ikke’. Da må vi hele tiden passe på å relatere diskusjonen opp imot forretningsmålene og hvorvidt designet imøtekommer disse. Start med å beskrive formålet med prosjektet som dere ble enige om sammen med interessentene:

Brief og formål – hvorfor

  • Markedsmål. 
  • Avdekket brukerbehov.
  • Forretningsstrategi.
  • En god brief består av et problem, en problemstilling og ikke forslag til løsning. Det er teamet som skal komme opp med løsningen. En løsning er bare en antagelse, vi vet ikke om løsningen treffer målene før vi har testet den ut.

Dersom det bestilles en løsning, så bestilles det noe som like gjerne kan være en bommert som en fulltreffer, og teamet vil ikke ha spillerom nok til å prøve ut andre løsningsalternativer.

Designkvalitet er alltid relatert til et formål. Dersom designet oppfyller forretningsformålet, er det riktig designkvalitet. Derfor må vi ha et formål eller en problemstilling å løse, for å kunne føre gode designdiskusjoner. Det er kunden som kommer med den forretningsmessige bakgrunnen for hvorfor vi igangsetter et prosjekt.

Å snakke om designkvalitet med kunden er på ingen måte enkelt, men det er nødvendig for å komme i mål med suksessfulle prosjekter som gjør at kunden oppnår sine forretningsmål. Formålet bør kommuniseres ut til samtlige som er en del av teamet.

Formålet justeres underveis i prosjektet på micro og macronivå ettersom markedet beveger seg løpende og vi lærer mer om brukerbehovene og markedet med experimentering, prøving og feiling.

Når du har minnet alle på hva som var formålet, kan du begynne å presentere designresultatene. Fokuser på outcome, ikke output. Istedenfor å snakke om alle de ulike funksjonene som produktet har og hvordan de fungerer, snakker du om effekten som ble oppnådd.

Designresultater – hvordan

  • Relater resultatene opp imot problemstillingen eller briefen som dere ble enige om og forklar hvordan designet løser problemet.
  • Løsningesresultatene bør presenteres i form av analysefunn, brukerundersøkelser og statistikk.
  • Designresultater er ikke bare antagelser til hva som løser problemstillingen, men utprøvde antagelser som vi vet svarer til formålet.
  • Det kan være mange antagelser og prøving og feiling som har ført til løsningen. Har du jobbet smart, så har du involvert interessentene underveis i prosessen.
  • I den avsluttende presentasjonen, når prosjektet er i mål, kan du presentere den endelige løsningen og tallene, analysene og brukerundersøkelsene som viser at løsningen har den ønskede effekten som kunden har bestilt.